Saturday 17 December 2011

Den Blå Planet, Lørdag 17 december, 2011


Flag og kranse fra Rejsegildet den 9 december


Del af konstruktion venter udenfor porten på Kajakvej


Del af ny tag konstruktion skyder frem. Set fra KajakvejDel af det ikke færdige tagbelægning

No comments:

Post a Comment