Saturday 17 December 2011

Den Blå Planet, Lørdag 17 december, 2011


Flag og kranse fra Rejsegildet den 9 december


Del af konstruktion venter udenfor porten på Kajakvej


Del af ny tag konstruktion skyder frem. Set fra KajakvejDel af det ikke færdige tagbelægning

Sunday 30 October 2011

Den Blå Planet - uge 44, 2011
Som noget nyt, er Bloggen om Den Blå Planet, nu inddelt med faneblade. Deruder bla. et kort over omtådet i Kastrup, hvor byggeriet foregår.
Indhold under de øvrige faneblade er stadig under opbygning.

Monday 3 October 2011

Sunday 28 August 2011

Besøg på den blå planet - Uge 34, 2011

Jeg var så heldig, at få lov til at følge med Tårnby Bladet, ind på et besøg på byggepladsen.
Alle billeder er derfor indenfor hegnet i denne uge.


Udsigten fra den kommende CaféGangareal


En trappe der er i overskud eller venter på at blive placeretDet kommende fuglefjeldDel af Café område, set udefraTanken med de store haner der skal sørge for vandindtaget fra Øresund.
 Rør til vandindtag ligger 1,8 km ude i øresund.


Et kig op igennem taget der stadig er åbent


Udsigt over Amazonas -
området der skal bilve til regnsskovsområde


Et kig ind i den store tank, som stadig står med stiladser


Tag med belægningenDen fantastiske tagkonstruktion igen

Sunday 21 August 2011

Friday 29 July 2011

Den Blå Plantet uge 30, 2011


Planeten set fra Kajakvej,
 hvor tagkonstruktionen, på del af byggeri, er ved at blive lagt.Planeten set fra havnesiden