Thursday 12 May 2011

Den Blå Planet uge 19, 2011 -

Gravearbejdet i Øresund foregår stadig.
 Her en lidt diset formiddag.


Byggepladsen set fra havnesiden. Det er snart svært,
 at se hvad der foregår. Store paller, rør, maskiner og andet spærer for udsigten over pladsen.

Flere rør/slanger skal der til - her i hvide.

Udsigt mod byggeplads, set fra sydsiden

I det syd-østlige hjørne er sortering af jord og sten stadig igang.

No comments:

Post a Comment